september 28, 2017

Standardtitel

Lad Big Data arbejde for dig

Segmentering er grundpillen i effektiv marketing. Med Vita Media Lab får du samlet al viden om dine brugere på ét sted, så du kan sammensætte målrettede kampagner, baseret specifik viden om dine brugere.

Vital Media Lab forbedrer opdaterer sig selv løbende baseret på brugernes adfærd, køb, og feed back på kampagner.

Du kan opsætte automatiserede e-mail-flows, der baserer sig på brugerens adfærd over hele processen fra modtagelsen af e-mailen og gennem hele købstrakten. 

Med Vita Media Lab får du en smidig proces, bedre leads og flere kunder.

Klar til at komme i gang?

Selvkørende marketing

Vita Media Labs marketing automation sørger for, at dine e-mail rammer de rigtige mennesker på det rette tidspunkt. Du kan målrette dine e-mails baseret på brugernes tidligere adfærd og kombinere det med live data om brugernes reaktioner på den specifikke kampagne. 

Lær dine brugere at kende

Vita Media Labs segmenteringsværktøj er mere end bare tracking af åbningsrater og klik på links i e-mails. Vi samler al brugerdata på tværs af kanaler.

Med Vita Media Labs segmenteringsværktøj kan du tilpasse kampagner til dine brugere og sende dem indhold, der er relevant baseret på deres interesser, adfærd og købsparathed.

Vores avancerede segmenteringsalgoritme kan udvide dine målgrupper ved at beregne adfærdsdata og finde brugere, der ellers ikke ville indgå i et givent segment, så du når ud til flere brugere.

Fuldt udbytte af dine sociale kampagner

Brug dine kontaktlister i Vita Media Lab til at bygge dine målgrupper, når du laver kampagner på Facebook og Instagram.

Ved at importere anonymiseret kontaktdata kan Facebook lave målgrupper, der svarer til de segmenter, du importerer, så du når hele den del af din målgruppe, der er på Facebook.

Det booster dine kampagner, men det er også en måde at få nye brugere. Brugere som du ejer.